Pages

Subscribe!! Jawatan kosong terus ke email anda, daftar email anda dalam borang dibawah:

Subscribe Channel Telegram di http://t.me/nakjobs

Jawatan Kosong TNB - Disember 2018


Tenaga Nasional Berhad (TNB) ialah sebuah syarikat bekalan elektrik yang terbesar di Malaysia. Aset perniagaannya dianggarkan sejumlah RM 60.0 bilion. Bilangan pelanggannya meningkat sebanyak 6 juta akaun di Semenanjung Malaysia dan Sabah

Jawatan Kosong TNB - Disember 2018

Warganegara Malaysia yan g Berkelayakan adalah dipelawa untuk mengisi jawatan kosong di Tenaga Nasional Berhad (TNB)seperti berikut

1. LATIHAN 1 MALAYSIA – TENAGA NASIONAL BERHAD

Syarat Kelayakan
  • Warganegara Malaysia
  • Mempunyai kelayakan Ijazah Sarjana Muda dalam bidang Kejuruteraan Elektrikal (kuasa), Kejuruteraan Mekanikal, Kejuruteraan Awam, Sains Komputer / Teknologi Maklumat, Perakaunan / Kewangan, Pengurusan Pentadbiran / Sumber Manusia / Pentadbrian Awam / Statistik , Undang-Undang dan diiktiraf oleh Jabatan Perkhidmatan Awam / Agensi Kelayakan Malaysia (Yang bersesuaian dengan bisness TNB)
  • PNGK 2.50 dan ke atas bagi semua bidang pengajian.
  • SPM/SPMV dengan kredit dalam matapelajaran Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris dan Matematik serta lulus matapelajaran Pendidikan Islam / Pendidikan Moral.
  • Had umur tidak melebihi 28 tahun.
  • Graduan ijazah dari dalam dan luar negara yang masih belum mendapat pekerjaan
  • Graduan yang bekerja tetapi pekerjaannya tidak setaraf dengan kelulusan (underemployed).
  • Sanggup mengikuti latihan di mana-mana unit bisnes TNB atau Anak Syarikat TNB.
  • Keutamaan kepada graduan yang mempunyai pendapatan isirumah yang rendah, tiada masalah kesihatan dan masalah keluarga (kekangan utk jaga ahli keluarga),

Maklumat lanjut & Permohonan